Õigusteenus


Pakume pädevat, kvaliteetset, asjakohast ning just Teie vajadusi arvestavat õigusabi! Meie poole pöördudes saate õiguslikust olukorrast otsekohese ja pragmaatilise ülevaate. Koostöös Teiega, leiame parimad lahendused ning hoolitseme, et Teie õiguslikud huvid optimaalsete õigusabikuludega parimal viisil kaitstud.

Esimene konsultatsioon on tasuta!

Pakume õigusnõu järgnevates valdkondades:

LEPINGUTE KOOSTAMINE

Ettevõtja vajab oma õiguste kaitseks ja riskide maandamiseks pädeva spetsialisti poolt koostatud lepinguid. Aitame koostada ja läbi rääkida järgnevaid lepinguliike:

 • müügileping
 • tööleping
 • töövõtu- ja käsundileping
 • agendileping
 • frantsiisileping
 • üürileping

ÄRIREGISTRIGA SEOTUD TOIMINGUD

 • Ettevõtete asutamine
 • Osa-/aktsiakapitali kannete tegemine
 • Põhikirja muudatused
 • Äriühingute ühinemised ja jagunemised.

ÄRIÜHINGUTE LIKVIDEERIMINE

Tegevuse lõpetanud ettevõte tuleb Äriregistrist kustutada. Selleks tuleb läbi viia likvideerimismenetluse. Meie pakume likvideerimisteenust juhul, kui ettevõttel pole kohustusi.

Likvideerimisteenus sisaldab:

 • vastavat konsultatsiooni
 • lõpetamisotsuse koostamist
 • likvideerija kandmist Äriregistrisse
 • vajalike teadete avaldamist
 • kustutamisavalduse koostamist
 • vajadusel likvideerimisaruannete koostamist või vastavat nõustamist
 

 

NÕUSTAMINE RIIGIHANGETEL

Aitame läbi viia riigihanke-eelset analüüsi ning hankeliigi valikut, koostada riigihankedokumente, formuleerida hanketingimusi just kliendi vajadustele sobivaks ning valmistada ette pakkumusi. Samuti abistame Riigihangete registris tehtavates toimingutes.

KINDLUSTUSÕIGUS

Nõustame kliente vaidlustes kindlustusseltsidega.

VÕLAÕIGUS

Nõustame lepinguliste nõuete esitamisel, võlgnevuste sissenõudmisel ja võlgniku vastuväite koostamisel.

 

 

Meie õigusspetsialist on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe ning omab pikaajalist töökogemust nii advokaadibüroos kui ka hankejuristina töötad