Finantsjuhi teenus


Finantsjuhi teenus on mõeldud ettevõtetele, kus finantsjuhi ametikoha loomine pole majanduslikult otstarbekas, kuid aeg-ajalt tekib vajadus professionaalse finantsjuhi järele. Selle teenusega on tagatud, et teie ettevõtte majandustegevusel hoiab silma peal professionaalne finantsist, kuid kulud jäävad mõistlikuks, sest teenuse eest maksate täpselt nii palju ja just siis kui te seda vajate.

Finantsjuhi teenus sisaldab:

  • eelarvestamist, eelarve protsessi koordineerimist, eelarve täitmise jälgimist
  • ülevaatliku ja tõhusa finantssüsteemi ülesehitamist ja arendamist, vastava aruandluse juurutamist ja teostamist
  • finantsprognooside koostamist,
  • finantsanalüüsi teostamist,
  • rahavoogude prognoosimist ja jälgimist,
  • investeeringute tasuvuse hindamist,
  • omahinna arvestust ja hinnakujundust,
  • kuluarvestussüsteemi juurutamist ja arendamist,
  • finantsnõustamist,
  • ettevõtte väärtuse hindamist.

 

Uuri lähemalt! Esimene konsultatsioon on tasuta!