Äriplaani koostamine


Meie aitame koostada kvaliteetse äriplaani kahel viisil:

Koostame äriplaani tervikuna

Töö koosneb järgnevatest etappidest: tutvumine projektiga, kohtumine tellija esindajatega, äriplaani ning finantsprojektsioonide koostamine. Äriplaani hind sõltub projekti iseloomust ja mahust.

Koostame mõne teie äriplaani osa

Esmalt me tutvume projektiga, seejärel anname kliendile ette soovitatava äriplaani struktuuri, mille alusel kirjutab ettevõtja iseseisvalt äriplaani tekstiosad, samal ajal kui meie koostame finantsprojektsioonid või muud osad. Kui tekstiosa ja finantsprojektsioonid on valmis, koostatakse terviklik äriplaan. Teenuse hind on võrreldes tervikliku äriplaani koostamisega soodsam, kuna ettevõtja võtab ise osa äriplaani kirjutamisest.

Esimene konsultatsioon on tasuta!