Milleks äriplaan?

Jaga seda artiklit

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Milleks on äriplaan vajalik?

Iga äriline idee vajab põhjalikku läbi mõtlemist. Seepärast koostatakse enne uue firma asutamist või uue projekti käivitamist äriplaan.  

Äriplaani koostamine on enne ettevõtlusega alustamist äärmiselt oluline, sest see annab ettevõtjale ülevaate äriprojekti finantsvajadusest ning võimaldab planeerida tegutsemise strateegia.  

Tavaliselt koostatakse äriplaan potentsiaalsetele investoritele, pankadele, riskifondidele või erinevatele rahastamisfondidele aga ka stardikapitali ja muude toetuste saamiseks Euroopa Liidu struktuurfondidest, mida vahendavad Ettevõtluse Arenduse Sihtasutus (EAS), Töötukassa ja muud asutused.

Äriplaani eesmärgiks on hinnata äriidee tasuvust, tuua välja võimalikud riskid ja kitsaskohad ning näidata ära riskide vähendamise võimalused. Äriplaan on ettevõttele vajalik oma projektide planeerimiseks ja elluviimiseks, samuti saab äriplaani põhjal langetada juhtimis- ja rahastamisotsuseid. Kui idee on põhjalikult läbi kaalutud, siis ka äriprojekti käivitamine sujub ühtlasemalt, vähem tegeldakse nö ’’tulekahjude kustutamisega’’. Ka on äriplaan,  eriti just selle finantsosa, aluseks hilisemale hälbeanalüüsile, mille abil on võimalik vaadata ja võrrelda, mis on läinud teisiti  võrreldes plaanituga.

Koostades äriplaani, ’’mängitakse’’ äriidee paberil läbi. Tunduvalt odavam on avastada kogu idee või selle osa kõlbmatus äriplaani koostamise ajal, kui veenduda selles tegeliku elu käigus. Äriplaani koostamise tulemusena selguvad paljud probleemid enne, kui nad tegelikult esile kerkivad ning seejuures on nende lahendamise võimalused juba eelnevalt läbi mõeldud.

Nagu kõik inimesed, kalduvad ettevõtjad ja sageli ka analüütikud olema liiga optimistilikud. Äriplaani tehes tuleb olla aga võimalikult kriitiline, seepärast on mõistlik kaasata konsultant, kes oleks ühtlasi ka oponendiks ja aitaks paremini välja tuua äriidee kitsaskohad.

Praktika näitab, et just äriplaani puudumine või selle kvaliteedi alahindamine viib muidu hea äriidee läbikukkumiseni. Sest kui puudub äriplaan, puudub ka detailne nägemus oma äri ajamisest ja see viib kaootilise tegutsemiseni ning ebaefektiivsuseni. Äriplaani koostamine võtab aga aega ja nõuab ülevaate omamist kavandatavast tegevuskeskkonnast, mistõttu enamus väikefirmasid seda ei tee. Sellest lähtuvalt ei saada neid ka edu, vaid paljud neist satuvad pankrotti, sest oma tegevusega seonduvaid riske ei osatud realistlikult hinnata ega nende ilmnemisel kiirelt reageerida. See ei pruugi alati tähendada, et äriidee algselt halb oli – nõrk teostus võib rikkuda ka väga hea idee.

Äriplaan on dokument, kus esitatakse ärilise ettevõtmise idee, eesmärgid, nende saavutamise põhilised tingimused, teed ja vahendid ning oodatavad tulemused. Tavaliselt lisatakse veel terve hulk (tagapõhja) selgitavat, põhjendavat, ennustavat ja muud liiki täiendavat informatsiooni, mis peab muutma selle plaani arusaadavaks ka antud valdkonda mitte tundvale inimesele.

Äriplaan on vajalik selleks, et:

  1. ettevõtte juhtidel oleks olemas tegevuskava, millest otsuste langetamisel lähtuda;
  2. selle ettevalmistamine sunnib ettevõtjat uurima oma äritegevuse erinevaid aspekte ning küsima endalt küsimusi, mille peale muidu ei tuleks;
  3. mängida läbi erinevad stsenaariumid ja avastada võimalikud ohud enne, kui need tõeks saavad;
  4. selle koostamisega tõestab tegevjuht omanikele oma potentsiaalset võimekust ettevõttele seatud eesmärgid ellu viia;
  5. selle abil hinnata ettevõtte edusamme ja võrrelda tegelikku arengut planeerituga;
  6. investoril oleks alus, mille põhjal otsustada, kas ettevõttesse tasub investeerida;
  7. laenuandja saaks otsustada, kas ettevõte suudab tasuda intresse ja tagastada laenu.

Planeerimine on tuleviku kavandamine. Planeerimine on protsess, mis on ühtviisi oluline ettevõtte igas arengufaasis. Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel tekkiv kirjalik dokument.

Kirjalik äriplaan muutub hädavajalikuks niipea, kui tegemist on mitme äripartneriga või kui soovitakse kaasata võõrkapitali või kui ettevõttele värvatakse juhti. Isegi kahe äripartneri korral tuleb oma seisukohtade, plaanide ja prognooside kirjapanek kasuks, kuna see ennetab hilisemaid vaidlusi ja võimaldab näha, millistest eeldustest lähtudes üks või teine otsus vastu võeti. Võõrkapitali kaasamine ilma äriplaani koostamata on aga võimatu. Enne kui investor otsuse langetab, tahab ta näha, kuidas tema raha tagasi teenitakse. Ta peab nägema ka analüüse ja uuringuid, mis rahalisi prognoose kinnitavad. Sama soovib näha laenuandja. Palgatav tegevjuht saab aga omanike tahtekohaselt tegutseda vaid siis, kui see tahe on üheselt mõistetavalt ja kirjalikult talle ette antud.

Äriplaani kohandatakse muutuvatele tingimustele, nii nagu lennuki piloot muudab oma trajektoori vastavalt ilmastiku- või liiklustingimustele, kuigi sihtpunkt jääb samaks. Ettevõtte korral on selleks sihtpunktiks omanike poolt püstitatud eesmärgid või nende visioon. 

Ole meie artiklitega koheselt kursis

Saa koheselt e-mailile teavitus, kui on avalikustatud uus artikkel

Veel lugemist

Artiklid

Näpunäiteid hea äriplaani koostamiseks

Näpunäiteid hea äriplaani koostamiseks Ole võimalikult realistlik, pigem kriitiline. Faktide moonutamine, soov pilti ilustada on lugejale läbinähtav. Väldi liiga mahukaid äriplaane. Liiga palju detaile koormab

Artiklid

Milline on hea äriplaan

Milline on hea äriplaan? Tugev äriplaan sisaldab äriideed ja kirjeldab strateegiat selle täide viimiseks. See peab olema selline, millesse usuvad eelkõige ettevõtjad ise ja pärast

Sixapples Finance OÜ kasutab küpsiseid, et saaksime parandada Sinu kasutajakogemust. Jagame küpsiste infot ka kolmandate osapoolte platvormidega reklaami ja analüütika tarbeks.